Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Delta i og fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Røyken sogn og i Den Norske Kirke.
Organisasjonsnummer
920673406
Forretningsadresse
c/o Røyken kirkekontor Sogneprest Holsts vei 2 3430 SPIKKESTAD