Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Inspirere og være holdningsskapende innenfor bærekraftige aktiviteter. Vi har som mål å ivareta FN's 17 bærekrafts mål innenfor kunst, kultur, tradisjon, håndverk, lærings -og mestringsarena og hjelpe unge håpefulle å nå sine mål.
Organisasjonsnummer
923304983
Forretningsadresse
c/o Marianne Bakkerud Øvre Gunnaråsen 39C 3475 SÆTRE