Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Økonomisk Og Materiell Støtte
Formål
Bekoste og delta aktivt i velferdstiltak for vanskeligstilte medmennesker i Asker. Sekundært gi økonomisk støtte eller gaver til nytte for personer med bistandsbehov og til bedring av tilværelsen for beboere og institusjoner i Asker.
Organisasjonsnummer
820870832
Forretningsadresse
c/o Torstein Seim Leangveien 42A 1387 ASKER