Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Asker Håndballens venner har som formål å skaffe midler til Asker SK Håndball. Spesielt rettet mot breddehåndballen. AHV skal jobbe i nær dialog med Asker SK Håndball. Søke midler i offentlige og private fond, legater ol. Søke sponsormidler mm.
Organisasjonsnummer
914176263
Forretningsadresse
c/o Hans Petter Henricks Ingolfs vei 12 1385 ASKER
Kontaktperson
Hans Petter Henricks
Mobiltelefon
905 80 648