Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningens formål er på faglig grunnlag å arbeide for et bedre hold av tropefugl. Dette søkes oppnådd ved å spre opplysning om fuglers liv i det fri, og om deres stell og oppdrett i fangenskap. Dette kan blant annet skje ved medlemsmøter, ekskursjoner, utstillinger og publisering av medlemsblad. Foreningen vil arbeide for et godt miljø og styrke samholdet mellom fuglevenner.. Så langt det er mulig vil man samarbeide med tilsvarende foreninger og organisasjoner i inn- og utland.
Organisasjonsnummer
997465717
Forretningsadresse
Brastadveien 13 3480 FILTVET
E-post
Hjemmeside
http://www.avifauna.info/
Mobiltelefon
997 30 822
Telefon
32 79 41 39