Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Frivillig arbeid gjøres av medlemmene i styret for å fremme hageglede, hagekultur og nærmiljøsaker. Laget leier inn foredragsholdere 2-3 ganger per år og holder praktiske demonstrasjoner innen hagerelaterte emner hvor både medlemmer/ikke medlemmer har adgang. Hagelaget er til stede på enkelte arrangement i nærmiljøet med informasjon om laget, gir råd om hagestell til private og selger egenproduserte planter. Laget deltar i noen grad i frivillig arbeid i nærmiljøet inkl. stell av private og offentlige hager og bed.
Organisasjonsnummer
920375561
Forretningsadresse
Nordre Sætrevei 36 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Gro Dorte Sønsteby