Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Kjerneverdiene våre i Husflidslaget er: Kvalitet, tradisjon, nærhet og skaperglede. Disse kjerneverdiene viderefører laget til kommende generasjoner ved å arrangere kurs i forskjellige håndverktradisjoner til barn i skolepliktig alder. Samtidig har laget også ivaretatt det sosiale aspektet. Mange eldre medlemmer deltar på aktivitetssamlinger både på dag- og kveldstid.
Organisasjonsnummer
984487371
Postadresse
c/o Linda Jegervatn Øvre Gunnaråsen 21 3475 SÆTRE
Forretningsadresse
Petterstuløkka 11 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Linda Merethe Jegervatn
E-post
Mobiltelefon
900 11 078