Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Klubbens formål er å virke som interesseorganisasjon for eiere og brukere av kjøretøy av fabrikkmerke Toyota Land Cruiser, eller personer som er interessert i Toyota Land Cruiser. Dette skjer blant annet ved at klubben skal formidle relevant informasjon og kunnskap, arrangere turer, treff og møter hvor terrengkjøring, kjøretøy og sosialt samvær er prioritert. Klubben skal virke som et bindeledd mellom medlemmene, samt fremme interessen for kjennskap til Toyota Land Cruiser.
Organisasjonsnummer
994287443
Forretningsadresse
c/o Arne Opdal Norsk Land Cruiser Klubb 1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Arne Opdal
E-post
Hjemmeside
http://www.nlck.no
Mobiltelefon
976 98 077