Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Aktiviteter er å ivareta beboernes interesser, og bidra til et godt miljø i bofellesskapet.
Organisasjonsnummer
918943471
Forretningsadresse
c/o Aase Hansen Løkkebø Hestehoven 1C 3490 KLOKKARSTUA