Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Arrangerer sosiale, kulturelle og kunnskapsfremmende aktiviteter for å bidra til integrering og velferd for syrere som bor i Norge, og for å bevare deres opprinnelige kultur.
Organisasjonsnummer
818011962
Forretningsadresse
c/o Mohammad Jabasini Furukollveien 11A 1394 NESBRU
Kontaktperson
Mohammad Abdul Raeouf Jabasini
E-post
Mobiltelefon
942 03 847