Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Vollen historielag har til formål å verne om kulturminnene i Vollenområdet, og fremme forståelse for betydningen av lokalhistorie.
Organisasjonsnummer
999547192
Forretningsadresse
Vollenveien 1 1390 VOLLEN
E-post
Hjemmeside
http://www.vollenvel.no
Mobiltelefon
941 43 838
Telefon
67 12 42 56