Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Lions Int. driver frivillig arbeide. Sone 8 er en paraply for 8 Lionsklubber i Asker kommune. Deler ut midler til vanskeligstilte i samfunnet etter søknad. Hjelpearbeid i utlandet, brønnboring, integrering av flyktninger i Asker m.m.
Organisasjonsnummer
919008954
Forretningsadresse
c/o Tove Randi Annexstad Knud Askers vei 18B 1383 ASKER
E-post
Mobiltelefon
905 79 986