Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Organisasjon til fremme av et humanetisk livssyn.
Organisasjonsnummer
888177272
Forretningsadresse
c/o Jørgen Fredriksen Idrettsveien 1B 3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Jørgen Fredriksen
Hjemmeside
http://www.human.no