Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Tverrkirkelig kristen virksomhet, basert på Bibelens lære.
Organisasjonsnummer
914842964
Postadresse
c/o Knut Dag Vole Bernhart Bølstadveien 7B 3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 2 3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Knut Dag Bernhart
E-post
Hjemmeside
http://Vårsol.com
Mobiltelefon
930 05 896
Telefon
31 90 80 74