Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Frivillig arbeid med oppgaver for misjon som virker til Guds rikes vekst i nærmiljø og Hurum kommune.
Organisasjonsnummer
919563257
Forretningsadresse
c/o Vigdis Nyen Nilsen Kirkebygdveien 2 3490 KLOKKARSTUA
Kontaktperson
Olav Emanuel Nilsen
Mobiltelefon
90021241
Telefon
32 79 34 48