Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Menighet tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn.
Organisasjonsnummer
991524126
Forretningsadresse
Huldreveien 25 1388 BORGEN
Kontaktperson
Aung Lin Zaathang
E-post
Hjemmeside
http://www.ncmc.co
Mobiltelefon
995 03 244