Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Auke vels formål er å fremme medlemmenes interesse i Aukeområdet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Auke vel opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Auke vels styre kan samarbeide med andre velforeninger i saker av felles interesse, og kan fremme andre vel med samme formål. Auke vel er partipolitisk nøytralt.
Organisasjonsnummer
915876595
Forretningsadresse
c/o Tore Sundby Moveien 1 3472 BØDALEN
Kontaktperson
Steinar Backe
E-post
Mobiltelefon
416 97 049