Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesse i den utstrekning generalforsamlingen og styret bestemmer og vellets økonomi tillater.
Organisasjonsnummer
991983031
Postadresse
Postboks 516 1302 SANDVIKA
Forretningsadresse
Brønnøyveien 57 1397 NESØYA
Hjemmeside
http://www.bronnoya.no
Telefon
66 84 76 29