Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Engelsrud Vel har som formål å samle distriktets fastboende personer i arbeidet for å ivareta felles interesser til fremme av de allminnelige veloppgaver. Foreningen skal herunder arbeide for bevaring og bedring av miljømessige forhold av felles intresse for barn og voksne, i samarbeid med myndighet og andre interesserte. Velverds og trivselsmessige tiltak inngår også i foreningens oppgaver.
Organisasjonsnummer
984179251
Postadresse
c/o Lene Johansen Rønningen 34 1385 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.engelsrud.no
Mobiltelefon
957 72 043
Telefon
66 90 59 92