Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Skal forestå alle fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, renovasjonsinnretninger, anlagte innretninger for friluftsliv, veivedlikehold, snøbrøyting og annen virksomhet i denne forbindelse som ikke tilligger andre. Skal bidra til et harmonisk hyttemiljø i gode, naturlige omgivelser og søke å utvikle tiltak for gode muligheter for friluftsliv i området og nærliggende strøk.
Organisasjonsnummer
912064972
Forretningsadresse
c/o Jon Kavli Nilsen Bjørkeliveien 40 3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
917 31 086
Telefon
31 28 34 68