Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Skal forestå alle fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, renovasjonsinnretninger, anlagte innretninger for friluftsliv, veivedlikehold, snøbrøyting og annen virksomhet i denne forbindelse som ikke tilligger andre. Skal bidra til et harmonisk hyttemiljø i gode, naturlige omgivelser og søke å utvikle tiltak for gode muligheter for friluftsliv i området og nærliggende strøk.
Organisasjonsnummer
912064972
Forretningsadresse
c/o Jon Kavli Nilsen Bjørkeliveien 40 3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
917 31 086
Telefon
31 28 34 68