Informasjon om koronaviruset og vaksinering. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Innsamling av midler til Nærsnes kirke til vedlikehold og nyanskaffelser. Arrangere kulturkvelder og møter i kirken. Arrangere dugnad i og ved Nærsnes kirke.
Organisasjonsnummer
912517497
Forretningsadresse
c/o Egil Borlaug Gartnerveien 36 3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Egil Borlaug
E-post
Mobiltelefon
97583241