Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Trondrudmarka Vel er en frivillig interesseorganisasjon for medlemmene med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser i området, tilrettelegge for bruk av området og bidra til at området oppleves attraktivt - som bl.a. preparering av 42 km skiløyper, merking av stier og andre tiltak som er til gunst for lokalområdet.
Organisasjonsnummer
922127913
Forretningsadresse
c/o Øyvind Roger Hansen Dueåsen 35 1388 BORGEN