Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Trondrudmarka Vel er en frivillig interesseorganisasjon for medlemmene med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser i området, tilrettelegge for bruk av området og bidra til at området oppleves attraktivt - som bl.a. preparering av 42 km skiløyper, merking av stier og andre tiltak som er til gunst for lokalområdet.
Organisasjonsnummer
922127913
Forretningsadresse
c/o Øyvind Roger Hansen Dueåsen 35 1388 BORGEN