Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Formålet til Verket og Bogen Vel er å ivareta medlemmenes felles interesser i området Verket, Bogen, Volden og Dramstad.
Organisasjonsnummer
992704861
Forretningsadresse
Fjordveien 26 3490 KLOKKARSTUA
Kontaktperson
Anne Eek
Hjemmeside
http://www.verketogbogenvel.com