Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Samordning av tjenester i ny kommune

Hurum, Røyken og Asker har nylig slått seg sammen til én kommune.

De fleste tilskuddsordningene i de tre tidligere kommunene er foreløpig ikke samordnet. I en overgangsperiode vil det for noen av tilskuddene være retningslinjene fra den tidligere kommunen som gjelder. 

Søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kort fortalt

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Asker kommune.

Tilskuddsordninger som er samordnet

Følgende tilskuddsordninger er felles for den nye kommunen:

Ærespriser og utmerkelser 2020

Utvalg for medborgerskap vedtok i møte 4. juni at kriterier fra tidligere Asker kommune skal benyttes for tildeling av priser i 2020. Dette gjelder for tildeling av Tilgjengelighetsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen og Kulturprisen.

Frist for å sende inn forslag til kandidater til prisene for 2020, er 1. september.

For Tilgjengelighetsprisen er fristen forlenget til 15. oktober - velkommen med forslag!

Her finner du mer informasjon om de enkelte prisene

Tilskuddsordninger fra tidligere kommune

For følgende tilskuddsordninger skal du søke til din tidligere kommune, med gjeldende retningslinjer.

Tidligere Asker kommune
Tidligere Røyken kommune
Tidligere Hurum kommune

Få hjelp til å søke om midler

Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter.

Les mer om Tilskuddsportalen.