Allmennyttige kulturtiltak i tidligere Asker

For tidligere Asker er tilskudd utdelt for 2020. Nye retningslinjer følger så snart tilskuddet er samordnet for den nye kommunen.