Ekstraordinære søknader og underskuddsgarantier i tidligere Røyken

Søknad med budsjett til kulturarrangementer kan det søkes tilskudd til. Det må søkes i forkant av arrangementet/prosjektet.

Det gis ikke tilskudd til turer/reiser.

Det kan søkes hele året fram til 1. oktober.

Søke tilskudd til arrangementer