Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Tilskudd til grønn forskjønning i nærmiljøet

Vi ønsker søknader fra samarbeidsparter i tidligere Røyken kommune som ønsker å forskjønne nærmiljøet med blomster og planter.

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Røyken som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til forskjønning i Røyken, med frivillig innsats og med tilskudd fra kommunen. 
Ordningen gjelder kun for tidligere Røyken kommune. Om denne ordningen vil bestå også i 2021, er ennå ikke avklart.

Hvem kan søke

Vi oppfordrer velforeninger, sentrumsforeninger, andre lag/foreninger eller initiativrike enkeltpersoner om å søke. Forskjønnelsen skal skje i det offentlig rom eller der mange ferdes.

Virksomheten til søkeren må strekke seg utenfor det området søker (eller andre) naturlig burde ha tatt ansvar for.  

De som mottar tilskudd må selv ta totalansvar for planlegging, innkjøp, stell og vedlikehold.

Vi gir dere materiellet! Dere må plante langs ferdselsveier eller andre offentlig rom i Røyken, hvor det er en del offentlig ferdsel.

Hvordan søke

Søknader sendes på e-post til Røyken frivilligsentral:

Om ønskelig kan det også søkes per post til: Asker kommune, Røyken frivilligsentral, Christian Vesseltun, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Om søknaden

Frivilligsentralen vurderer søknadene og bevilger pengebeløpet på vegne av Asker kommune. Midlene det søkes om skal brukes til materiell, (blomster, planter, jord, gjødsel etc.) ikke til lønn eller kjøp av tjenester.

Dere får svar på e-post, og handler «materiellet» på Hageland Foss, som vi har en rabattert avtale med. Da må du ha med utskrift av e-posten som bekrefter tilskudd fra oss. Foss sender deretter faktura direkte til Asker kommune.

Søknaden må inneholde:

  • Hvilken sum det søkes om og hva pengene skal brukes til.
  • Hvor forskjønningen skal finne sted og hvilken ferdsel det er der (hvem det vil glede).
    Søknaden må beskrive hvordan dere skal utføre nødvendig stell og vedlikehold (for eksempel luking og vanning, oppbevaring og lagring av om vinteren og lignende).

Spørsmål 

Spørsmål kan du sende til Røyken frivilligsentral:  , eller ringe oss på telefon 995 17 412.

Se detaljer om regler for tidligere Røyken.