Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kulturpris i tidligere Hurum

Nye retningslinjer følger så snart Kulturprisen er samordnet for den nye kommunen.

Tidligere vinnere

2011-

2018: Morten L. Classon - for hans mangeårige innsats innen musikk - en musikalsk ildsjel som brenner for Hurum.
2017: Frode Andersen - For verdifullt arbeid, engasjement og kulturell innsats i Hurum gjennom lang tid.
2016: Sophia Blum - For hennes store innsats for kor og musikkliv i Hurum kommune gjennom mange år.
2015: Tiril B. Bjørkvold
2014: Folkestad Rockeverksted - For å gi opplæring og stimulere ungdommer til å utvikle sitt musikktalent gjennom samspill i band - i et trygt og inkluderende miljø.
2013: Ikke delt ut
2012: Knut Larsen - Artist, tekstforfatter og identitetsbygger til glede for Hurums befolkning gjennom mange år.
2011: Ikke delt ut

1991-2010

2010: Kai Eide - Inspirator, pedagog og tilrettelegger for barn og unges talentutvikling, og allsidig utøver innen musikk og bildende kunst.
2009: Tofte musikkorps - Viktig tradisjonsbærer og identitetsbygger som skaper musikk, glede og samhold.
2008: Reidun Jahrnes og Terje Østhagen. Reidun: Regissør og korregraf i Sætre Danseteater i mer enn 25 år. Terje: Komponist og musikalsk ansvarlig i Sætre Danseteater i mer enn 25 år.
2007: Sanger Tone Braaten - Solist og dirigent - en utøver på høyt kunstnerisk nivå.
2006: Filtvet fyrs venner v/ Knut Ekern - For å bevare Filtvet fyr som et lysende kulturmonument i Hurum.
2005: Hurum historielag - For etablering og utvikling av bygdesamlinga på Tronstad.
2004: Olav Grimstad - Som inspirator og aktiv formidler av egen og andres kunst i Hurum.
2003: Forening for vern av Holmsbu kirke - For verdifullt arbeid med bevaring av kulturskatten Holmsbu kirke.
2002: Blackout - For ungt, skapende arbeid i sang og dans.
2001: Hudrimar - For allsidig og kreativ formidling av musikk og lokalhistorie.
2000: Ole Olsen - Båtbyggertradisjon
1999: Jan Thommessen - For sin entusiasme og allsidige musikkformidling gjennom mange år.
1998: Roy Borgersen - Toftes arbeiderhistorie m.m.
1997: Solveig Myhre - For sin levende entusiasme og allsidige musikkformidling gjennom mange år.
1996: Hurø-gjengen - Musikk
1995: Olav Jahren - Innsamling og synliggjøring av den lokale kulturen
1994: Ingolf Wegner - Båtbyggertradisjon
1993: Unni Evensen - Allsidig og omfattende innsats i bygdas kulturliv.
1992: Ikke utdelt.
1991: Søndre Hurum Jeger- og Fiskeforening

1977-1990

1990: Odd Landvik - Idretts- og lokalhistorisk arbeid.
1989: Ikke utdelt
1988: Sætre Danse- og Amatørteater - 
1987: Sætre Pikekor - Sang
1986: Wiggo Sørli - Kulturvern, idrett-, barne- og ungdomsarbeid.
1985: Ikke utdelt
1984: Eystein Singstad - Barne- og ungdomsarbeid. Menighetsarbeid.
1983: Kitty Gundersen - Idrett
1982: Johanne Ranvik - Kirke
1981: Torgeir Hanssen - Sang
1980: Roar Stub Andersen - Musikk
1979: Jan Henrik Mørch - Idrett
1978: Sven Oluf Sørensen - Museum
1977: Kåre A. Olsen - Musikk