Idrettsstipend i tidligere Asker

Nye retningslinjer følger så snart tilskuddet er samordnet for den nye kommunen.