Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Idrettsstipend

Formål

Idrettsstipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, treningsopphold og lignende.

Hvem kan søke

Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt område. 

Søkere mellom 16-25 år og søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere, blir prioritert.

Slik søker du

Du søker om idrettsstipend via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

  • Oppnådde resultater
  • Plan for bruk av stipendet

Søk om idrettsstipend

Søknadsfrist er 1. mai.