Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kommunal medvirkning til arrangementer i tidligere Hurum

Formål

Hurum kommune kan gi tilskudd til større arrangementer eller stevner som norgesmesterskap eller lignende som finner sted i Hurum eller i samarbeid med andre etter avtale.

Kommunens medvirkning kan være helt eller delvis å bekoste en bespisning eller lignende etter avtale med arrangør. Det kan gis gavepremier som er påført Hurums kommunevåpen til samme arrangement.

Økonomisk ramme og form på kommunens medvirkning vurderes i hvert enkelt tilfelle av oppvekstutvalget.

Kommunens medvirkning skal framgå av program, speakertjeneste, annonsering m.v.

Reglement

Reglement for kommunal medvirkning ved større stevner, arrangement og gavepremier i tidligere Hurum.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Søke om kommunal medvirkning

Ta kontakt

Ved spørsmål til tilskuddsordninger og søknadsprosess kontakt oss på telefon 32 79 71 00.