Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kulturtilskudd i tidligere Hurum

Formål

Kulturtilskuddet skal bidra til å fremme lag og foreningers arbeid innen kulturfeltet. Følgende områder kan det søkes om støtte til:

 • Barn og unge
 • Kulturminnevern
 • Museer
 • Kunstformidling
 • Idrett
 • Allmenn kultur

Det kan gis tilskudd etter disse ordningene:

 • Grunntilskudd
 • Grunntilskudd - idrett
 • Leietilskudd
 • Deltakertilskudd
 • Deltakertilskudd - idrett
 • Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Retningslinjer

Retningslinjer for kulturtilskudd i tidligere Hurum

Informasjon til idrettsforeningene

Etter avtale med Hurum idrettsråd består "Grunntilskudd - idrett" av både grunntilskudd og leietilskudd til idrett. Hurum idrettsråd forvalter ordningen "Deltakertilskudd - idrett" på vegne av Hurum kommune. Søknad om dette sendes idrettsrådet etter nærmere retningslinjer gitt av idrettsrådet.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Søke kulturtilskudd

Ta kontakt

Ved spørsmål om tilskuddsordninger og søknadsprosess, ta kontakt med innbyggerservice på telefon 66 70 00 00.