Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Legater i tidligere Asker

Asker kommunes legat

Legatets formål er å gi bistand til forskning på alvorlige sykdommer, alvorlige syke, eldre og økonomisk vanskeligstilte – enslige og familier bosatt i Asker kommune.

Legatet er en sammenslåing av følgende legater:

  • Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat – Hovedlegatet
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat I
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat II
  • Wilhelm Holtsmark og Hustrus Legat ”Arbeiderlegatet”
  • Wilhelm Holtsmark og hustrus Legat for gamle og syke i Asker
  • Bent Theodor Koller Holtsmarks Legat (Gamlehjemslegatet)
  • Olaf Ottersens legat for eldre og syke

Søknadsfrist er 15. oktober.

Søknadsskjema blir tilgjengelig når søknadsfrist nærmer seg.

Hagebrukskandidat Sverre Fr. Isachsens legat

Legatet utdeles til ungdom i Asker innen hage-/gartneriutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor.

Søknadsfrist er 15. oktober.

Søknadsskjema blir tilgjengelig når søknadsfrist nærmer seg.

Verftseier Christian Jensens Legat

Legatet bestyres av Prosten i Asker. Alle henvendelser må skje direkte til prostekontoret på telefon 66 75 40 96 eller til .

Se hjemmesiden www.asker.kirken.no for å hente søknadsskjema.

Legatet er opprettet til fordel for Asker gamlehjem eller til glede og hygge for gamle som bor der, og for utdannelse av begavet ungdom i Asker.