Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Prøv selv i tidligere Asker

Formål

Prøv Selv skal bidra til at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene.

Hvem kan søke

Barn og ungdom bosatt i Asker kommune, i alderen 10-20 år, kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer! Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekkeverksted", hobbyverksted osv.

Om søknaden

Enkelttilskudd kan ikke overstige kr 5 000, og det det gis ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera og musikkanlegg.

Det er ingen søknadsfrist - midler kan søkes fortløpende hele året.

Søke tilskudd til Prøv selv

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger