Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsaktiviteter i tidligere Røyken

Formålet med tilskuddsmidlene er å styrke frivillig drevne barne- og ungdomsaktiviteter som; ungdoms- og fritids-klubber, juniorklubber i regi av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved barneskolene og forsøksmidler til nye frivillige barne- og  ungdomsaktiviteter.

Tilskuddspotten deles i tre: 

  • 50 % til ungdomsklubber
  • 25 % til juniorklubber

Søknadsfrist er 1. april hvert år. 

  • 25 % settes av til frivillig drevne tiltak for barn og ungdom

Tilskudd til dette kan søkes hele året.

NB! Lag og foreninger som mottar tilskudd til drift fra kulturmidlene vil kun få tilskudd ved at de oppretter nye tiltak som barn og unge vil nyte godt av.

Søke tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter