Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter i tidligere Hurum

Formål

Hurum kommune setter av tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tilskuddet kan gis til deltakelse i aktiviteter som fremmer integrering.

Tilskuddsordningen er todelt:

  • Aktivitetstilskudd til integrering i kultur og fritidsaktiviteter, der den enkelte flyktning kan søke om tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr, aktivitetsavgift og transportutgifter.
  • Hurum for alle, som kan tildeles holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i Hurum. Det oppfordres til samarbeid.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til flyktninger for integrering i kultur- og fritidsaktiviteter i tidligere Hurum.

Slik søker du

Søke tilskudd til integrering i kultur og fritid

Ta kontakt

Ved spørsmål til tilskuddsordninger og søknadsprosess kontakt oss på telefon 32 79 71 00.