Tilskudd til kulturvern og lokalhistorie i tidligere Røyken

Det gis tilskudd til spesielle prosjekter. Prosjektene vurderes i lys av kommunens mål og visjoner for formålet.

Det kan søkes hele året fram til 1. oktober.

Det må søkes i forkant av prosjektet.

Søke tilskudd til kulturvern og lokalhistorie