Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilskudd til nyetablerte organisasjoner i tidligere Asker

Nyetablerte organisasjoner som ikke har rett på fullt driftstilskudd, kan tildeles et skjønnsmessig etableringstilskudd.

Som vedlegg til søknadsskjemaet, må det legges ved følgende dokumentasjon:

  • konstituering og vedtekter
  • dokumentasjon som tilsier at all aktivitet hvor barn og unge er involvert er rusfri
  • medlemsliste (minst 10 medlemmer i aldersgruppen 6 -19 år)

Søknadsfrist fortløpende gjennom året.

Søke tilskudd til nye organisasjoner

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger