Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Forlenger søkefrist og periode for koronastøtte for arrangement og aktivitet

Periode for å søke er utvidet, og søknadsfristen er forlenget, for den statlige støtteordningen for å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, og arrangementer som må avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Illustrasjon av pengesedler

Kort fortalt

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangementer eller aktiviteter som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søknadsfristen er utsatt til 15. november.

Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.

Hva kan det søkes om?

 • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter.
  • Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.
 • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement.
  • Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter.
  • Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg.
   Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Mer informasjon og søknadsskjema

Du finner mer informasjon om ordningen, og skjema for å søke på nettsidene til Lotteristiftelsen:

Søknadsinfo

Husk egen kommunal støtteordning

Vi minner samtidig om at Asker kommune har opprettet en egen, lokal kompensasjonsordning. Denne har søknadsfrist 1. oktober.