Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Vi inviterer eldre ut på middag

I august inviterer Asker kommune hjemmeboende seniorer over 65 år til et godt måltid på en av Askers restauranter.

Fire voksne på restaurant
Foto: AdobeStock

Gjennom prosjektet «Eldre ut på middag» har Asker kommune søkt om - og fått - nær 900 000 kroner av Statsforvalteren til nettopp å invitere kommunens hjemmeboende seniorer ut for å spise et godt måltid.

Gode møteplasser viktig

- Dette er et utrolig hyggelig prosjekt. God mat i godt selskap er noe de aller fleste setter stor pris på, og som mange har savnet ekstra mye den siste tiden. Å gå ut og spise gir også variasjon og nye impulser i hverdagen, sier ordfører Lene Conradi.

Del av et sosialt felleskap

Hensikten med tilskuddet fra Helsedirektoratet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon, og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter koronavaksinasjonen.

- «Eldre ut på middag» er helt i tråd med arbeidet vårt for god helse og livskvalitet. Dette er et prosjekt vi ikke kan gjennomføre alene, og er et tett og godt samarbeid mellom kommunen, Asker sentrumsforening, restaurantbransjen og ikke minst frivilligsentralene, forklarer Conradi.

Mer informasjon etter ferien

Gjestene kan velge å ha med seg en ledsager, eller komme alene og møte andre seniorer og frivillige i kommunen rundt bordet. Også ordføreren er blant de frivillige som ønsker å møte Askers seniorer under et hyggelig måltid i høst.

Prosjektet varer fra 23. august til 10. september. I august blir det mer informasjon om hvilke restauranter som er med i prosjektet og hvordan man bestiller bord. Ved behov dekkes også utgifter til taxi.

"Leve hele livet"

Tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet er i tråd med satsingene i «Leve hele livet», den nasjonale kvalitetsreformen for eldre, der mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

I disse dager er kommunens forslag til temaplan «Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker» ute på høring. Her trekkes det blant annet frem betydningen av gode møteplasser for å skape et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Kommunens åtte innbyggertorg, og måltidet som arena for møtet mellom mennesker, står sentralt.

Temaplan - gi innspill

Ønsker du å gi innspill til temaplanen «Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker», finner du mer informasjon her. Frist for innspill er 7. september.