Aktivitetspark for alle vant Tilgjengelighetsprisen 2020

Årets tilgjengelighetspris gikk til Hvalstad Aktivitetspark.

Ordfører Lene Conradi og glade initiativtakere til aktivitetsparken. Barn fra 3A på Hvalstad skole i bakgrunnen.
Fra venstre Christopher Mortensen, Sunniva Hammer, Tom Lehrman ( i rød jakke), Ordfører Lene Conradi, Kari Sofie Bjørnsen, med barn og lærere fra 3A Hvalstad skole

Tirsdag 8. desember 2021 mottok initiativtakere, foreldre og barn på Hvalstad skole tilgjengelighetsprisen 2020.

- Prisen går til et unikt anlegg som jeg vet det ligger mye arbeid og omsorg bak. Anlegget er inspirert av at barna med spesielle behov på Hvalstad skole skal ta del i felleskap og lek. Det er derfor dere får tilgjengelighetsprisen, sa ordfører Lene Conradi da hun overleverte årets tilgjengelighetspris.    

Asker kommunes tilgjengelighetspris skal fremheve arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunnet. 

Hensikten er å skape engasjement og økt interesse for arbeidet og å gi honnør til de som har lykkes spesielt med å legge forholdene til rette for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker kommune.

Hvalstad skole er en av tre skoler i Asker kommune som gir et tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov. Barna kommer fra hele Asker.  

Aktivitetsparken inkluderer alle barn

I et samarbeidsprosjekt mellom Hvalstad idrettslag, Hvalstad vel og engasjerte foreldre, er det etablert en aktivitetspark i tilknytning til Hvalstad skole. Parken tilrettelegger for både idrett, egenorganisert aktivitet og sosiale møteplasser.

Det har hatt høy prioritet å tilpasse parken for at barn med ulike forutsetninger kan leke sammen.

På området er det etablert en rullepark, lekeområde, treningspark og sosiale områder. Rulleparken blir tilrettelagt for sparkesykler, rullebrett, rullestoler, rulleskøyter og bmx.

Et løft for lokalsamfunnet

Det er også avsatt plass til et multiområde med blant annet håndballmål og basketkurv. Parken har vært et løft for nærområdet, for skolen og for det frivillig drevne idrettslaget.

Hvalstad aktivitetspark er et dugnadsprosjekt med mange ildsjeler lokalt på Hvalstad.