Offisiell åpning av Heggedal innbyggertorg

Den 10. mars, foran flere hundre spente, digitale tilskuere, erklærte ordfører Lene Conradi nye Heggedal innbyggertorg for åpnet.

Ordfører Conradi åpner Heggedal innbyggertorg

Kort fortalt

Innbyggertorgene er åpne møteplasser for alle, på tvers av generasjoner og kulturer. Et sted for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommune.

Under den offisielle markeringen av kommunens splitter nye møteplass, deltok publikum koronavennlig digitalt, hjemme i egen stue. Innbyggertorget i Heggedal er en av syv, snart åtte nye møteplasser i Asker.

- Å skape attraktive, lokale møteplasser som skal bidra til økt deltakelse, engasjement, tilhørighet og trivsel, er en storsatsing for kommunen vår, sa ordfører Lene Conradi da Heggedal innbyggertorg åpnet tidligere denne uken.

Tjenester nær der folk bor

Innbyggertorgene i Asker tilbyr tjenester i nærheten av der folk bor. I Heggedal er bibliotek, innbyggerservice, kultur- og møtelokaler, nærmiljøsentral, helsestasjon og kafé under samme tak.

Men innbyggertorgene er også åpne møteplasser, på tvers av generasjoner og kulturer. Conradi trakk frem viktigheten av mangfold, inkludering og felleskap for de nye møteplassene, og der Heggedal er kroneksempel på hvordan gode krefter sammen har skapt et verdifullt nærmiljø, der frivilligheten har fått vokse seg sterkt.

Innbyggernes hus

- Dette er ditt hus. Hit kan du komme for å låne bøker, møte venner, skape aktiviteter, delta på gode litteratur- og kulturopplevelser eller slappe av i kafeen, sa Charlotte Sætre til Heggedølene.

Sætre, som er virksomhetsleder for innbyggertorgene i Asker, opplyste at når samfunnet åpner igjen, får de som har booket lokaler tilgang til digitale nøkler, slik at de kan låse seg inn på kvelden etter stengetid.

Inntil videre er det ingen arrangementer for voksne, men møteplassen er åpen med café og strenge smittevernrutiner.

Frivillighetens ressurssenter

Tre dager i uka er innbyggerservice bak skranken, for å veilede og hjelpe folk til å finne frem i det kommunale systemet. Heggedal bibliotek kan skilte med romslige lokaler og et godt utvalg bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter.

Innbyggertorgets administrasjon hjelper dem som ønsker å bidra med aktiviteter og innhold til den nye møteplassen. Nærmiljøsentralen er frivillighetens ressurssenter. De har kontor på innbyggertorget og har vært en viktig partner i arbeidet med å opprette møteplassen. 

I andre etasje holder helsestasjonen til, og er et treffpunkt for barnefamiliene i området.

Hjerte i bygda

Med de nye innbyggertorgene der kommunen tilrettelegger for lokale initiativ mellom innbyggere, lag og foreninger og næringsliv, håper medborgerskapsdirektør Kristin Marie Felde at enda flere motiveres til å delta i lokalsamfunnet.

- Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet, der vi sammen skaper gode nærmiljøer for dagens - og morgendagens innbyggere. Vi håper innbyggertorget i Heggedal blir et hjerte i bygda, som alle gjør til litt sitt, ved å bruke og sette preg på det.

De etter hvert åtte innbyggertorgene vil være ulike i størrelse og innhold, der tilbudene styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

Du kan fortsatt delta på arrangementet digitalt her, og få en digital omvisning på innbyggertorget.

Her kan du lese mer om innbyggertorgene i Asker.