Ønsker innspill fra de over 50 år på fremtidens seniortilbud

Hvordan skal seniortilbudet på innbyggertorgene være i fremtiden? Vi ønsker innspill fra våre innbyggere over 50 år og inviterer til fokusgruppe.

To menn på sparkesykkel

Kort fortalt

Sammen med en rekke aktører, skal Asker kommune utvikle en modell for «Fremtidens seniortilbud på innbyggertorgene». Nå ønsker vi å samle tverrsnittet av våre innbyggere over 50 år i en bredt sammensatt fokusgruppe. Vil du delta?

Asker kommune ønsker å samle både dagens og morgendagens seniorer i en bredt sammensatt fokusgruppe, til samtaler og diskusjon i Sætre tre kvelder i høst. Sammen med innbyggerne ønsker kommunen å komme frem til hvordan vi kan skape attraktive senioraktiviteter på innbyggertorgene i fremtiden. Målet er å ha tilbud og aktiviteter som oppleves relevante for flest mulig.

- Vi ønsker både at de som ennå ikke er seniorer vil løfte blikket og tenke fremover mot det å bli eldre, og å høre fra dem som allerede er seniorer. Om hva de savner, ønsker, trenger eller vil bidra med på innbyggertorgene, og hvordan vi kan skape dette sammen, forklarer Karin Kilden, prosjektleder for fremtidens seniortilbud på innbyggertorgene.

Bredt sammensatt fokusgruppe

Som del av prosjektet med å utforme fremtidens seniortilbud, skal det gjøres en kartlegging, der innspill fra fokusgruppa er en del av dette arbeidet. Fokusgruppa skal favne bredt i alder, bosted, kjønn og interesser. For å sikre dette, ønsker kommunen at så mange som mulig melder sin interesse for å delta, slik at prosjektet har en større gruppe å velge fra. Dette betyr at man ikke nødvendigvis er sikret plass som deltaker, selv om man melder sin interesse.

Konkrete anbefalinger

Fokusgruppa skal møtes tre kvelder i høst, der agendaen inneholder foredrag, informasjon, samtaler og diskusjoner i større og mindre grupper. Målet er å ende opp med konkrete anbefalinger til prosjektgruppa, om hva deltakerne tror vil være et godt og attraktivt tilbud for seniorer i fremtiden. Det blir enkel servering og en liten kompensasjon.

Satsing på medborgerskap

Modellen for fremtidens seniortilbud skal være kunnskapsbasert og i tråd med de to temaplanene: Medborgerskap og Leve hele livet.

- Asker kommunes satsing på medborgerskap, det å være medborger som betyr å delta, innebærer at vi forplikter oss til en høy grad av innbyggermedvirkning og -involvering. Invitasjonen til fokusgrupper er et eksempel på en slik medvirkningsprosess sammen med innbyggerne, forklarer Karin Kilden.

Slik melder du deg på

Er du interessert i å delta i fokusgruppa,