Frivillighetens år 2022

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid - og få enda flere med på laget. Vi gleder oss til et helt år i frivillighetens tegn!

Logo for Frivillighetens år

Les Frivillighetsmagasinet!

I forbindelse med Frivillighetsåret, utgir vi et eget magasin, som leveres ut til alle i kommunen. Har du ikke fått det - eller foretrekker du å lese det digitalt - kan du klikke bildet nedenfor.

Bildeutsnitt av magasinets forside

Søk tilskudd

Vi oppfordrer organisasjoner til å søke om midler til aktiviteter / arrangementer i løpet av frivillighetsåret - les mer her, og søk om midler til frivillighetsåret!

Harmoniserte tilskuddsordninger

Kommunestyret vedtok 1. februar et nytt sett med tilskuddsordninger, som sørger for at det blir like muligheter for alle i den nye kommunen vår.

Det vil være en pågående evalueringsprosess av de nye ordningene de neste to årene, og vi mottar gjerne dine innspill!

Her kan du se hvilke muligheter for støtte som finnes for kultur- idrett- og frivillighetslivet nå.

Hva skjer?

Aktivitetskalenderen vår - "Hva skjer i Asker" - vil fortløpende vise arrangementer fra frivilligheten i frivillighetsåret. 

Det er også opprettet en nasjonal side om frivillighetsåret - se gjerne den for å se hva som skjer gjennom året i hele Norge.