Asker Frivillighetsutvalg – en del av samfunnets drivkraft

Frivillig arbeid i Asker er til stede hele tiden, akkurat som i resten av landet vårt. Både synlig og litt mer i det skjulte.

Asker frivillighetsutvalg ønsker å bidra til at Asker-samfunnet skal være så bra som mulig for alle innbyggerne.
Asker frivillighetsutvalg ønsker å bidra til at Asker-samfunnet skal være så bra som mulig for alle innbyggerne. Det gjør vi gjennom dialog og samskaping på tvers av våre særinteresser. Slik oppstår det noen ganger magiske øyeblikk hvor alle opplever at byrden for den enkelte blir lettere å bære når vi trekker lasset sammen.

Noen stiller opp mye, andre mindre. Noen trer frem og tar lederansvar mens andre er mer fornøyde med å bidra uten å synes for mye. Mens noen tar forpliktende verv i lag, foreninger og andre grupperinger over tid, trer andre inn der det plutselig oppstår behov for å løse oppgaver.

Så godt som hele befolkningen 

Asker frivillighetsutvalg er en sammenslutning av de største organisasjonene innen frivillig arbeid. Til sammen representerer utvalget så godt som hele befolkningen. En av hensiktene med utvalget er å bidra til et bedre samfunn gjennom dialog og samarbeid. Når utvalget møtes legges det til rette for å snakke sammen åpent, fritt og utvungent om felles utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe hverandre å gjøre hverandre gode.

Samfunnet vårt er avhengig av frivilligheten 

I frivillig arbeid er det viktig å lytte mer enn å snakke, og å anstrenge seg for å forstå andres behov. Gjennom forståelse for at noen har mer behov enn andre for hjelp og bistand, bidrar frivillig innsats for blant annet bedre livssituasjon for mange mennesker.

Samfunnet vårt er avhengig av frivilligheten, det kommer stadig sterkere frem. Det offentlige har begrensede ressurser til å kunne løse absolutt alle behov. Derfor er frivilligheten viktig og nødvendig. Frivillighetens kraft blomstrer når den får utvikle seg uten hemminger og krav. Frivilligheten drives av lyst, det er en lyst vi må vi fortsette å nøre opp under. 

Frivillighetsutvalg Erik de Mora.jpg

– Felles for alle som jobber med frivillighet er lysten og ønsket om å bidra, hjelpe andre, og gjøre samfunnet vårt litt bedre. Og det gjør de så godt som helt uten kompensasjon, sier Erik de Mora, leder i Asker frivillighetsutvalg. 

 

 

Organisasjoner som er med i frivillighetsutvalget:

Asker Kulturråd

ROS idrettslag

Vollen Nærmiljøsentral

Borgen Nærmiljøsentral

Asker Velforbund

Asker Idrettsråd

Heggedal Nærmiljøsentral

Asker Turlag DNT

Asker Røde Kors

Asker kommunale frivilligsentraler

Klokkarstua Nærmiljøsentral

NaKuHel Asker

Asker kirkelige fellesråd

Norges Speiderforbund