Fokusfrokost om ungt utenforskap

Ordfører Lene Conradi inviterte en liten gjeng engasjerte mennesker til en uformell «fokusfrokost» på NaKuHel. Det ble tid og anledning til idemyldring og inspirasjon med utgangspunkt i temaet ungt utenforskap.

Fokus-frokost om ungt utenforskap
Disse deltakerne fra ulike frivillige organisasjoner og fra Asker kommune møttes til fokusfrokost på NaKuHel for å utveksle gode og inspirerende tanker og ideer: Direktør for oppvekst Kai Erik Lund, avdelingsleder for ungkultur Nicolai Salvesen, ordfører Lene Conradi, nestleder i ungdomsrådet Brage Skarstein, fungerende folkehelsekoordinator i idrett og friluftsliv Kristine Slåtten, rådgiver i idrett og friluftsliv Christine Ønvik Amundsen, Ingeborg Dolven fra DNT Asker Turlag på vegne av DNT, Karianne Stokke Gjerstad fra KFUK-KFUM, Bente Flygind for direktør for medborgerskap, Annette Sett Gjessing fra NaKuHel og Morten Staude fra Røde kors. Foto: Svein-Ivar Fors

Hvordan kan frivillig arbeid, ulike fritidsarenaer og møteplasser spesielt rettet inn mot friluftsliv spille en viktig rolle for økt inkludering, tilhørighet og livskvalitet?

– Målet var ikke at vi etter fokusfrokosten skulle forlate hverandre med håndfaste avtaler om konkrete prosjekter og oppfølging, sa ordfører Lene Conradi. – Målet var først og fremst at vi alle skulle få med oss inspirasjon og noen gode delte tanker videre på veien i våre ulike roller og arbeid, som kanskje kan ha potensiale i seg til bli til noe mer.

Målet med møtet ble oppnådd – grunnlaget for det videre samarbeidet om temaet ungt utenforskap ble lagt – med mange kloke og inspirerende innspill fra deltakerne på fokusfrokosten.