Friluftspark på dugnad

På Borgen, ved parkeringen til Vardåsen skisenter, lå det et uteområde med ubenyttet potensiale i årevis. Helt til engasjerte naboer og Borgen vel tok tak i saken.

Bilde fra dugnad
Tor Ole Sakrisvold Bergan og Valeria Nicholson er to av mange naboer som har engasjert seg i å utvikle Trettestykket Friluftspark som nå trår gradvis fram. Foto: Vibeke Glosli

– Området ble overført fra kommunen til vellet for flere ti-år tilbake, forklarer Tor Ole Sakrisvold Bergan, som har vært aktiv i styret i Borgen vel i årevis.

– Da også tennisklubben her ble mindre aktiv, så vi muligheter.

Planleggingen begynte for flere år siden, og alt gjøres på dugnad.

– Det tar tid å skaffe midler, enten det er gjennom kommunen, tippemidler eller lokal innsamling, så vi har tatt ting stegvis. Vi begynte med å lage en Tufte-park og tribune, forklarer Bergan, som har nærmiljøet med seg. Borgenboer Valeria Nicholson, er en av de mange som har engasjert seg.

– Etter tilbakemelding fra lokale barn, er det klart at det blir en zipline, og dessuten, takket være Sparebankstiftelsen, en «pumptrack» til rollerblades, sparkesykkel, rullestol og ellers alt som ruller.

– Dette håper vi skal være klart til sommeren 2022, skyter Bergan inn.

– Neste steg da er å gjøre tennisbanen om til en flerbruksballbane, så dette skal bli bra.