Kjenner du noen som fortjener frivillighetsprisen?

Frivillighetsprisen går til en person, en lokal forening eller til en gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Frivillighetsprisen
Kari Sofie Bjørnsen er leder i Asker kommunes utvalg for medborgerskap, og hun ønsker seg mange forslag på kandidater til frivillighetsprisen i Asker nå i Frivillighetens år. Foto: Svein-Ivar Fors

– Vi oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater som kan motta årets frivillighetspris, sier Kari Sofie Bjørnsen, leder i Asker kommunes utvalg for medborgerskap.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisens mål er å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Fjorårets vinner var Asle Lien fra Sætre, som fikk prisen for sin store innsats i Hurum sjakklubb.

Prisen består av en pengegave på 10 000 kroner, samt et kunstverk, fortrinnsvis av en lokal kunstner.

Prisen blir delt ut av ordføreren på en stor festforestilling i Asker kulturhus 5. desember, i forbindelse med Frivillighetens år.

Send inn ditt forslag

Forslag på kandidat kan du sende på e-post til postmottak@asker.kommune.no,

eller i brevs form til:

Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Vi håper du kan begrunne ditt forslag, og gjerne at du legger ved bilder eller annet materiale som gir oss en økt innsikt i kandidatens innsats.

Frist for å sende inn din kandidat er 21. september.