Vaktbikkjer for klima og miljø i Asker

– Praktisk talt all innsats på dette området er basert på frivillighet, sier leder for Naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler.

Vaktbikkjer for klima og miljø i Asker
Paal Steine og Liv Knatten er medlemmer i Naturvernforbundet i Asker - her i full sving på klesbyttedagen. Foto: NiA

Klima- og miljøorganisasjonene bidrar til Asker-samfunnet ved å ivareta interessene til naturen, dyrelivet og klimaperspektivet i Asker. Dette gjør de ved å engasjere seg i saker som angår Marka, de grønne lungene, vassdragene og strandsonen.

– Vi arbeider også med saker som gjenbruk, alternativ energi og samferdsel for å få ned kommunens og innbyggernes klimaavtrykk. Særlig aktuelt er å ivareta arealer for landbruk og matproduksjon, men nedbygging av grøntarealer og kantsoner langs vann og vassdrag er også svært viktige saker.

Naturvernforbundet har ved flere anledninger samarbeidet med Asker kommune om sykkelkampanjer, klesbyttedager og ombruksarrangementer.

Häusler nevner også tilstanden til Oslofjorden som alvorlig, og et viktig fokus. Naturvernforbundet mener avrenning fra landbruk, veiareal og byområder, samt nitrogen fra renseanlegg er forurensningskilder som kommunene rundt fjorden må jobbe med å redusere.

Frivillige vaktbikkjer

– Det er mange oppgaver og interesseområder som er utenfor det offentliges ansvarsområde, eller at kommunen ikke har ressurser til å følge opp. Her kommer vi frivillige inn med arbeidsinnsats og kunnskaper. For vår del mener vi en viktig oppgave er å være «vaktbikkje» for klima og naturverdiene overfor utbygging og samferdselsprosjekter, sier Häusler.

– Hva er det beste med å engasjere seg som frivillig i en klima- og miljøorganisasjon?

– Det viktigste er å føle at man gjør en nyttig innsats for noe man tror på. Det er mange hyggelige og kunnskapsrike medlemmer, og mange har stor faglig interesse av å være med. Det smaker også godt at man av og til får en seier for saker man har kjempet for, avslutter Häusler.

Behov for flere frivillige

Det er flere nasjonale klima- og miljøorganisasjoner man kan være medlem av, men hvis man vil støtte det lokale arbeidet bør man melde seg inn i et lokalt lag. Medlemskontingenten er viktig for lagenes arbeid.

Slåttevirksomhet

Svein Olav Drangeid (t.h.) og Arild Jansen er medlemmer i Naturvernforbundet i Asker og slår et slag for slåtten. Foto: NiA

Naturvernforbundet trenger frivillige til slåttedugnader, rydding av fremmede arter, klesbyttedager, deltagelse på informasjonsaktiviteter og holde øye med naturen rundt der du bor.

Flere av organisasjonene trenger interesserte fagfolk til registrering av naturforhold og friluftsliv, befaringer og rapportering av naturinngrep. Asker Elveforum trenger hjelp til rydding i og ved elver og vann, samt å holde øye med naturforholdene i vassdragene.


Man kan bli aktiv ved å melde seg inn i
en lokal organisasjon, som:

Asker jeger- og fiskerforening (Asker JFF)

Asker Elveforum

Naturvernforbundet i Asker

Andre lag som er aktive er:

Asker og Bærum Natur og Ungdom

Norsk botanisk forening

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening 

BirdLife Oslo og Akershus

Aktuelle linker

Frivillighet og deltakelse i Asker

Aktivitetskalender for Asker kommune

Natur, miljø- og dyrevern - oversikt over medlemmer i Frivillighet Norge

Oppslagstavle for frivillige oppdrag


Månedlig hyllest av frivillighet i Asker kommune

Hver måned gjennom Frivillighetens år 2022 hylles ett felt innen frivilligheten i Asker kommune som «månedens frivilligkraft».

«Månedens frivilligkraft», representert av én organisasjon, presenterer den frivillige aktiviteten innen sitt felt i forkant av kommunestyremøtene.

4. april 2022 holdt Asker Elveforum på vegne av naturvernorganisasjonene i Asker sin presentasjon om frivillighet for Asker kommunestyre.