Hvordan bli frivillig?

– Vi har over 600 frivillige organisasjoner i Asker. Jeg kjenner ikke en eneste forening som ikke er interessert i flere engasjerte mennesker, forteller Heidi Thommessen.

Heidi Thommessen er frivillighetskoordinator og prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Asker.
FRIVILLIGHET: Heidi Thommessen er en av kommunens to frivillighetskoordinatorer. Foto: Sturlason, Asker

– Frivillige aktører trenger et forutsigbart samarbeid med kommunen. For mange foreninger er tilskuddsordninger og fasiliteter spesielt viktig. Som frivillighetskoordinator jobber jeg med å tilrettelegge for frivillighet i kommunen, sier Thommessen. Hun er også prosjektleder for markeringen av Frivillighetens år 2022 i Asker.

Lokale møteplasser

I Asker kommune er det åtte frivilligsentraler. Disse koordinerer frivillighetsarbeidet lokalt. Alle frivilligsentralene har hver sin ansatte daglige leder, stillinger som finansieres med både statlige og kommunale midler. Slik skal ansatte i samhandling med frivillige personer og foreninger skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Rundt om i Asker er det også syv innbyggertorg som skal være lokale møteplasser.
– Innbyggertorgene skal fylles med engasjement fra nærmiljøet og styres av lokale initiativ. Frivilligheten vil ha en naturlig plass her, forteller Thommessen.

Bli frivillig!

– Jeg tror mange kunne tenke seg å være frivillig, men de må bli rekruttert. Blir man spurt om å være frivillig, er terskelen lav for å si ja. Oppsøk de fellesskapene der du har en interesse, enten det er i lokalsamfunnet, kulturen eller idretten. Det er god folkehelse å engasjere seg.

 Frivillighetens år 2022

– Jeg håper innbyggerne får øynene opp for alt det spennende som skjer i kommunen vår gjennom dette frivillighetsåret, sier Thommessen. Hva som skal skje finner du i kalenderen hvaskjeriasker.no.

Dessuten kan alle frivillige organisasjoner i Asker søke om støtte til prosjekter, aktiviteter og arrangementer.
– Planlegg et arrangement til glede for lokalmiljøet og søk om støtte, oppfordrer Thommessen. Søknadsskjema er digitalt på kommunens nettsider og søknadsfristen er 1. juni 2022.

Slik blir du frivillig – se vår nettside:

TEKST: Anders Lie Hagen