Idretten er for alle

Idretten engasjerer både utøvere, familie og frivillige. Alle har en plass, og alle hender trengs.

To som fekter i rullestol
Paraidrettsdagen var et etterlengtet arrangement som tiltrakk seg både utøvere, publikum og frivillige. Her fekter Noah Nalbant og Fredrik Finstad Fallet. Foto: Edgar Dehli

– 93 prosent av alle mellom 5 og 23 år har deltatt i organisert idrett på ett eller annet tidspunkt, forteller inkluderingsansvarlig i Asker idrettsråd Heidi Merethe Johansen.

– Idretten er dermed den største arenaen for inkludering nest etter skolen.

Alle kan bidra

På samme måte som med den «vanlige» idretten, er paraidretten avhengig av innsats fra frivillige.

– Det er mange oppgaver i idretten – som for eksempel vasking av drakter, kjøring og henting, markedsføring, digital hjelp og mye annet. Idrettsforbundet og idrettskretsen arrangerer kurs for frivillige lagledere og trenere, og Asker idrettsråd har opplæringsprogrammene Aktiv YNG og Aktive Mødre, det siste spesielt rettet mot minoritetskvinner. Johansen forsikrer at frivillig innsats gir mye tilbake.

– Som frivillig får du ta del i et miljø og et nettverk. Og så er det veldig gøy!

Paraidrettsdag

Høsten 2021 sto Heidi Merethe Johansen bak Paraidrettsdagen, noe hun håper skal bli en årlig begivenhet.

– Paraidretten i Asker har ikke hatt et ordentlig arrangement tidligere, men med større kommune og flere idrettslag, åpner det også opp for større muligheter for nettverk og samarbeid mellom lag, foreninger og frivillige.

Mer enn 150 deltakere

Paraidrettsdagen samlet over 150 deltakere, 20 frivillige og like mange Aktiv YNG hjelpere.

– Et sånt arrangement er til god inspirasjon for hverdagsaktiviteten året rundt, sier Johansen. Blant paraidrettene som er representert i Asker er el-innebandy, golf, parafekting, seiling, fotball, terapiridning og boccia.

– Og Taekwondo, forteller hun. – I Røyken Taekwondoklubb har de en blind utøver i rullestol, men han la meg i bakken på et øyeblikk, forteller Johansen som understreker at mange parautøvere står for bragder de fleste funksjonsfriske kan se langt etter.

TEKST: Aina Skoland